Wij creëren duurzame waarde door uw belangen te behartigen.
Intro

Syncco werkt als onafhankelijke en ter zake kundige belangenbehartiger in de duurzame energiemarkt samen met investeerders en aandeelhouders van wind energie projecten en grootschalige energie opslag systemen.

Onze klanten vragen ons vanwege:
•          uitgebreide kennis van en meerjarige praktische ervaring in de markt;
•          realistische kijk op potentiele risico’s en kansen;
•          “verbindende” manier van samenwerken;
•          oplossingsgerichte aanpak;
•          omdat ze mooie resultaten willen.

We werken samen met mensen en bedrijven uit ons netwerk. Stuk voor stuk specialisten op hun vakgebied die beschikken over een bewezen trackrecord.

MISSIE
Het is onze missie om de behoefte en doelstellingen van onze klanten in de duurzame energiemarkt centraal te stellen en om bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie. “Creating Sustainable Value”

Klanten
 • Investeerders

  Als belangenbehartiger maximeren wij het rendement voor investeerders door professionele regievoering, het verbinden van vraag en aanbod en te adviseren over te maken keuzes en oplossingen.

 • Asset owners

  We bereiken voor aandeelhouders de gewenste resultaten door directie te voeren, waarbij wij de leiding nemen, de veiligheid altijd voorop stellen, wij grip houden op de financiële, organisatorische en technische risico’s en onderhandelen en samenwerken met alle contractanten.

 • Energie transitie

  We bedenken, ontwikkelen, implementeren en operationaliseren energieconcepten samen met en in opdracht van investeerders en aandeelhouders, waarbij vraag en aanbod beter worden gematcht en processen worden gestroomlijnd.
  Nieuwe inzichten en innovaties worden toegepast om de energie transitie te versnellen.

 • Sluit venster Investeerders
  Klanten Investeerders

  “Twee Nederlandse investeerders met een investering in een Engels offshore wind project hadden de uitdaging om een nieuw bedrijfsvoering contract met de meerderheidsaandeelhouder af te sluiten. De uitdaging was om het nieuwe contract zodanig te structureren dat de belangen en de controle voor de minderheidsaandeelhouders werden geborgd. Om dit te bewerkstelligen is ten eerste inzicht gecreëerd of de competenties voor de uitvoering aanwezig waren en of de huidige structuur toereikend was. Op basis hiervan is een voorstel uitgewerkt waarbij de huidige structuur als basis is genomen maar dat de rollen eenduidig en gesplitst zijn. Na onderhandelingen is deze structuur overgenomen door de meerderheidsaandeelhouder en geeft de minderheidsaandeelhouders de mogelijkheid om grip op kosten en rendement te behouden.”

   
 • Sluit venster Asset owners
  Klanten Asset owners

  “Een groep certificaathouders (eigenaren) van een grootschalig onshore wind project dient voor de banken een professionele bedrijfsvoering voor haar park in te richten. Om te zorgen dat de bedrijfsvoering niet opgelegd voelde, maar als integraal geheel van het project team, is destijds nagegaan waar de kansen en risico’s voor de certificaathouders lagen. Dit bleken het stroomcontract en de veiligheid rondom het wind park te zijn. Door focus en eenduidige communicatie rondom deze twee thema’s te geven, werd de bedrijfsvoering integraal onderdeel van het projectteam en als betrouwbare partner ervaren.”

   
 • Sluit venster Energie transitie
  Klanten Energie transitie

  “Duurzame decentrale opwekking en asynchroon energiegebruik stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van groene energie via het openbaar of lokaal elektriciteitsnetwerk. Deze druk op het elektriciteitsnetwerk zou kunnen worden opgelost door het bijbouwen van extra netwerkcapaciteit. Dat is echter kostbaar en tijdrovend. Netwerkbeheerders (DSO’s) aan de ene kant en de wind-/zonnen projecten en industriële afnemers aan de andere kant, zoeken daarom juist nu naar alternatieve manieren om de netbeschikbaarheid te realiseren of te kunnen blijven garanderen.”

   
Aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming: Plan – Do – Check – Act. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit en daarmee samenhangende resultaatoptimalisatie. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

 • 1 Plan
  Plan

  We inventariseren de huidige situatie en ontwerpen een ontwikkeling- en/of bedrijfsvoering plan dat naadloos aansluit op de behoefte en doelstellingen van de investeerder/aandeelhouder en belanghebbende.

  • Risico profiel investering
  • Financierbaarheid
  • Bedrijfsvoering opzet
  • Interactie tussen partijen
  • Inbesteden en/of uitbesteden
  • Toekomstbestendig stroomcontract

   

   
 • 2 Do
  Do

  We voeren regie als aandeelhouder vertegenwoordiger of voeren directie.

  Samen met de project partners voeren wij het plan uit.

   
 • 3 Check
  Check

  We meten de voortgang, vergelijken dit met de oorspronkelijke situatie en toetsen deze aan het vastgestelde plan, door:

  • Analyses
  • Rapportages
  • Overzichten van afwijkingen op het plan
   
 • 4 Act
  Act

  Additionele werkzaamheden worden uitgevoerd of we stellen het plan bij aan de hand van de resultaten bij CHECK.

  • Financieel
  • Compliancy
  • Prestaties
  • Integriteit/ betrouwbaarheid productiemiddelen
  • Contracten
   
Duurzame waarde

Het creeren van duurzame waarde is ons motto. Dit bereiken we door:

 • Onze manier van (samen)werken: leiderschap, regie en verbinden;
 • Meer dan 20 jaar relevante kennis en ervaring in de duurzame energiemarkt, waarvan meer dan 10 jaar ervaring als belangenbehartiger;
 • Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen tussen opwekkers en afnemers;
 • Buitenlandse investeerders / investeringen lokale comfort bieden;
 • Inbreng van kennis en ervaring om oplossing te bieden voor toenemende grootschaligheid & complexiteit.
Referenties
 • Wind op zee
  Wind op zee

  Board member Offshore windpark Hollandse Kust Zuid namens Allianz Capital Partners (ACP)

  Interim management en operational readiness Blauwwind offshore wind park

  Gemini offshore wind park, opzetten 24/7 bedrijfsvoering

  Restructuring en tendering OWF Noordzeewind

 • Wind op land
  Wind op land

  Project directievoering Wind park Koegorspolder BV voor Allianz Global Investment

  Voorbereiding bedrijfsvoering Wind park Zeewolde en Operationeel Directeurschap na bouwfase

  Ontwikkelen en modelleren logistiek concept voor Eneco wind park Maasvlakte 2

  Ontwikkelen, contracteren, implementeren corporate PPA

 • Energieopslag systemen
  Energieopslag systemen

  SemperPower BV - ontwikkelen, contracteren, bouwen en exploiteren (www.semperpower.com)

Contact
Contact